Resurscentrum

Är ett ServiceCentrum för både nyföretagare och redan etablerade företagare. Avsikten är att genom samverkan, ge det "Mindre företaget" tillgång till de resurser som endast storföretagen normalt disponerar.

Rådgivning

Rådgivning genom den egna personalen och genom ett nätverk av kontakter och konsulter håller centret en bred service. Bland andra följande ämnesområden: Juridik, Patent, Licensiering / Franchising, Redovisning, Skatter, Organisationsutveckling, Kvalitetsutveckling, Marknadsföring, Produktionsutveckling, Teknik, Export / Import. Olika bolagsformer.

Nätverk

Företagarcentrum bygger kontinuerligt upp sitt lokala företagarnätverk och genom våra samarbetspartners kan Du som företagare komma i kontakt med fler företagare i StorStockholm samt övriga landet.

”Business to Business”

FöretagarCentrum står öppet för alla som driver eller vill driva företag i Vallentuna. De som exempelvis inte har egna sammanträdesrum kan boka in sig här till självkostnadspris. Marknadstorg - mötesplats för marknadsföring av näringslivets tjänster och produkter.

Affärsutveckling

Vi hjälper dig med kontakter genom vårt nätverk av lokala företagare som är vår viktigaste resurs.

  • Bollplank för dina idéer.
  • Hjälp med kontakter för juridisk kompetens, revision, redovisningsbyrå, försäkrings- och bankkontakter
  • Bedriver projekt i Lettland genom Nutek med kvalitet och miljöledningssystem samt uppbyggnad av företagarnätverk
  • Affärsutveckling i Litauen genom Sida forum syd.
  • Bedriva projekt i Arbetslivsutveckling i samarbete med Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden

Projekt

Stiftelsen Vallentuna Företagarcentrum (VFC) driver olika projekt i samverkan med olika organisationer/partners exempelvis Nutek, EU-kontoret, Länsstyrelsen, SIDA och Forum Syd.

Projekt inom Social Ekonomi i samverkan med olika frivillig organisationer.

Kostnadsfri konsultation – öka lönsamheten med hjälp av Internet!

Nu kan du genom Vallentuna FöretagarCentrum få en gratis konsultation kring hur ditt företag kan använda möjligheterna med Internet på ett effektivare sätt för att öka omsättningen och vinsten, få fler kunder eller vårda dina kunder bättre. Detta gäller oavsett vilken bransch du befinner dig i.
Ladda ner information i PDF-format om denna konsultation

© VFC     Webdesign 3ClickHosting.com